Eesmärgid põhikirja järgi


Kohaliku kultuurielu edendamine
Küla positiivse maine kujjundamine
Külaelanike omavahelise koostöö edendamine
Keskkonnasõbraliku ja säästva eluviisi propageerimine
Kultuuri- ja spordiürituste korraldamine
Kohaliku majandustegevuse ja ettevõtluse elavdamine
Heategevus
Sotsiaalvaldkonnaga tegelemine
Infrastruktuuri parandamisele kaasaaitamine
Aastaaruanded on igal aastal koostatud ja neid on võimalik vaadata äriregistris ettevõtja portaalis.

No comments:

Post a Comment